TÜBİTAK 218B181


PROJENİN İSMİ: 

TÜBİTAK 218B181-Temiz Deniz, Temiz Dünya!
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Arş. Gör. Dr. Ayşe DEMİRBAŞ
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ:
32.385,04 TL
PROJENİN TARİHLERİ:
23-24-25 Eylül 2019 (1. Etkinlik dönemi)
30 Eylül-1 Ekim-2 Ekim 2019 (2. Etkinlik Dönemi)

PROJENİN AMACI:
Deniz ve deniz biyoçeşitliliğinin korunmasına öncülük edebilecek ve gelecek nesillerimizi oluşturacak Rize ili sınırlarında öğrenim gören 20 kişilik lise ve dengi okulların 9. sınıf öğrencilerinin katılımıyla iki ayrı etkinlik döneminde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından “TEMİZ DENİZ TEMİZ DÜNYA” (Tubitak 218B181 nolu proje) adlı projenin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda katılımcılar; denizlerimiz ve denizlerimizdeki kirlilik oranları, deniz kirliliğine neden olan faktörler, alınması gereken önlemler, deniz biyoçeşitliliği ve deniz kirliliğinden canlıların nasıl etkilendikleri hakkında bilgilendirilecektir.