TUBİTAK 1501

Proje Başlığı: Unlu Gıda Endüstrisinde Kullanılmak Üzere Thermofilik Anoxybacillus Türlerine Ait ?-Amilazların Potansiyellerin Değerlendirilmesi
Proje Bütçesi: 3.105.115,44
Proje Danışmanları:
  • Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARAOĞLU Recep Tayyip Erdoğan Ü. Su Ürünleri F. Su Ürünleri Temel Bilimler B.
  • Doç.Dr. FATİH ŞABAN BERİŞ Recep Tayyip Erdoğan Ü. Fen Edebiyat F. Biyoloji B.
  • Doç. Dr. Derya Efe Derya Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu
Yürütücü Firma: Etka Biyoteknoloji ve Danışmanlık LTD ŞTİ.
 
         Unlu gıda endüstrisi ve meyve suyu endüstrisinde kullanılan birçok enzim üzerine çalışmalarını yürüten firma ve danışmanları geçen yıl TUBİTAK 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021/1 Çağrı Duyurusu kapsamında 'Anoxybacillus Türlerine Ait Ksilanazların Unlu Gıda Endüstrisindeki Potansiyellerinin Değerlendirilmesi' başlıklı projemiz desteklenmesi ile önemli bir başarıya imza atmışlardır. Bu başarıya bir yenisini daha ekleyen proje ekibi TUBİTAK 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2022/1 Çağrı Duyurusu kapsamında Unlu Gıda Endüstrisinde Kullanılmak Üzere Thermofilik Anoxybacillus Türlerine Ait ?-Amilazların Potansiyellerin Değerlendirilmesi başlıklı projeleri 3.105.115,44 TL bütçe TUBİTAK tarafından desteklenmiştir.
          Gıda ve Tarım alanında yerli gıda hammaddeleri ve yardımcı maddelerin üretimini öncelikli alanlar içerisine dahil etmiştir. Öncelikli alanlar içerisinde yer alan ekmekçilik ve meyve suyu üretim teknolojilerine yönelik enzimlerin yerli üretilmesinde kapsamında sunulan bu proje ile ?-amilaz üretilmesi hedeflenmiştir. Ticari üretiminin hazır hale getirilmesi planlan enzim ülkemiz ekmek ve meyve suyu yapımında kullanımı yanı sıra diğer endüstrilerde de kullanılabilecektir
          Günümüzde unlu gıda endüstrisinde mikrobiyal kökenli birçok enzim aktif olarak kullanılmaktadır.  Alfa-amilazların kullanılması ekmeğin su tutma kapasitesi, bayatlamaması gibi avantajlar da sağlamaktadır. Bu doğrultuda alfa-amilazlar gıda endüstrisinde çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ticari olarak kullanılan alfa amilazların tamamı yurt dışı patentlidir. Ülkemizde üretilen yerli ve ticari amilaz bulunmamaktadır. Bu proje ile Anoxybacillus türlerine ait alfa-amilazlar karakterize edilerek unlu gıda endüstrisindeki kullanım potansiyelleri açığa çıkarılacaktır. Endüstriyel ihtiyaçlara cevap veren en iyi enzimler belirlenecek ve bu enzimler üzerinde çeşitli mutasyonlar yapılarak enzimin endüstri için arzu edilen özellikleri daha da geliştirilecektir. Elde edilen enzimler endüstriyel ölçekte üretilerek sanayide kullanılmak üzere kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. Enzimin başarılı bir şekilde üretilmesi ülkemizin ihtiyacını karşılayacağı gibi yurt dışı ihracatımız açısından önemli bir potansiyeli oluşturmaktadır. Endüstriyel bir enzim olan ve yurt dışından ithal edilen ?-amilaz yenilikçi özgün yöntemlerimiz ile milli ve yerli üretilmesi ülkemizde ilk defa yapılacaktır