TÜBİTAK 119Y006

PROJENİN İSMİ: 
TÜBİTAK 119Y006-DOĞU KARADENİZ HAVZASI AKARSU VE ACISULARI MALACOSTRACA (CRUSTACEA) FAUNASININ TAKSONOMİK VE MOLEKÜLER TEKNİKLER İLE BELİRLENMESİ
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Arş. Gör. Dr. Hazel BAYTAŞOĞLU
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK/ÇAYDAG
PROJENİN BÜTÇESİ:
44.484,30 TL
PROJENİN TARİHLERİ:
15.07.2019-15.07.2020
PROJENİN AMACI:
Biyoçeşitlilik açısından bir köprü görevi yapan Türkiye, Dünyada acil koruma altına alınması gereken sıcak noktalardan üçünün (Kafkasya, Akdeniz, İran-anadolu) kesiştiği noktada bulunmaktadır. Zengin su kaynakları ve biyoçeşitliliğe sahip olan ülkemizdeki havzalardan biri de Doğu Karadeniz Havzasıdır. Havzanın önemli akarsularını Melet Çayı, Pazar Çayı, Harşit Çayı, Karadere, Fırtına Deresi, Solaklı Deresi, Değirmendere, İyidere, Folderesi gibi birbirine paralel olarak uzanan akarsular ve bunların alt havzaları oluşturmaktadır. Birçok endemik türü barındırıyor olmasına rağmen Doğu Karadeniz Havzası’nın sucul faunasını tespit etmek için yapılan çalışmalar balık ve böcek grupları üzerinedir (Doğan, 2013;Sipahiler, 2010).
Eklembacaklılardan olan Malacostraca (Crustacea) sınıfı, besin zincirinde önemli bir yer tutması ve ekonomik olarak önemli türleri barındırıyor olmasına rağmen Doğu Karadeniz Havzası’nda bu sınıfa ait hangi türlerin olduğu tam olarak bilinmemektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı planlanan bu projenin amacı;
  • Doğu Karadeniz Havzası’ndaki akarsuların ve bu akarsuların deniz ile birleştiği nehir ağızlarının Malacostraca (Crustacea) faunasını morfolojik ve filogenetik olarak tespit etmektir.
Bu amaç doğrultusunda;
  • Doğu Karadeniz Havzası akarsularının tür envanterinin çıkarılması
  • Türlerin moleküler teknikler kullanılarak belirli gen markırları ile tespit edilmesi
  • Elde edilen türlerin habitatları hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılması hedeflenmektedir.