TÜBİTAK 118Y125

 

PROJENİN İSMİ:

TÜBİTAK 118Y125-Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Mikro- ve Nanoplastiklerin Dağılımı, Kompozisyonu, Kaynakları ve Ekolojik Etkileşimleri.
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Doç. Dr. Ülgen AYTAN
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ:
359.142 TL
PROJENİN TARİHLERİ:
Kasım 2018-Devam ediyor
PROJENİN AMACI:
Proje ile balıkçılık açısından önemli bir alanı temsil eden Güneydoğu Karadeniz’de mikro- ve nanoplastiklerin su yüzeyi, su kolonu ve sedimandaki kompozisyonu, bolluğu, dağılımı ve olası kaynaklarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaçla karasal kökenli etkilerin en iyi şekilde gözlemlenebileceği bölgeler olan nehirlerin denize döküldüğü nehir ağzı ve kıyısal ekosistem karşılaştırılarak alansal ve zamansal ölçekte değerlendirilecektir. Projenin hedefleri arasında deneysel çalışmalar ile mikro- ve nanoplastiklerin Karadeniz pelajik besin zincirine olası giriş yolları ve besin zincirinin alt basamaklarının işleyişine etkilerinin araştırılması da yer almaktadır. Ayrıca proje kapsamında fiziksel çevrenin plankton ve plastik dağılımını nasıl etkilediği de değerlendirilecektir. Proje çıktıları Avrupa Komisyonu kararı ile yürürlüğe konulan ve Avrupa denizlerinde “İyi Çevresel Durum”a erişilmesini hedefleyen “Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi” kapsamında Karadeniz’de izlenmesi gereken mikro/nanoplastikler ve etkilerine ilişkin veri boşluğunun giderilmesine katkıda bulunacaktır.