TÜBİTAK 118B586

 
PROJENİN İSMİ: 

TÜBİTAK 118B586-Denizde Bilim Karadeniz'i de Bilin
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Araş. Gör. Hatice ONAY
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ:
24.323,46 TL
PROJENİN TARİHLERİ:
24.09.2018-Devam ediyor
PROJENİN AMACI:
İnsanların başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılamasında vazgeçilmez bir yeri olan canlı kaynakların temeli biyolojik çeşitliliktir. Su ürünleri kaynakları, diğer tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi, yer aldığı ekosistem üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ancak, su ürünlerinin sürdürülebilirliği; insanların ihtiyaç duyduğu temel kaynakları kirletme ya da aşırı avlama gibi nedenlere bağlı olarak olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve doğal kaynaklarımızın korunması için bilinçli bir toplum yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu amaçla, ekosistemin ve biyoçeşitliliğin korunmasına öncülük edebilecek ve gelecek nesillerimizi oluşturacak Rize ili sınırlarında öğrenim gören 20 kişilik lise ve dengi okulların 9. sınıf öğrencilerinin katılımıyla iki ayrı etkinlik döneminde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından “Denizde Bilim Karadeniz’ ide Bilin” adlı projenin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Proje kapsamında katılımcılara, denizlerimizi ve denizlerimizdeki biyolojik zenginliklerin tanıtılması, deniz kirliliğine neden olan faktörlerin ve alınması gereken önlemlerin neler olduğu aktarılacaktır. Bununla beraber, insanlık için hayatı önemi olan su ve su ürünlerinin sürdürülebilirliği hakkında farkındalık kazandırmak ve daha sağlıklı bir toplum için düzenli su ürünleri tüketiminin sağlanması açısından su ürünlerini tanıtıcı etkinlikler yapılması planlanmaktadır.
Proje kapsamındaki etkinliklerin; çeşitli görsel ve işitsel sunularla, saha çalışmaları ve laboratuvar çalışmalarıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bilgilerin kalıcı olması ve öğrencilerin ilgilerini çekmek amacıyla bilimi eğlenceli metotlarla keşfetmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, eğitim öncesinde ve sonrasında sucul ekosistem hakkında mevcut bakış açılarını belirlemek ve eğitim sonunda edindikleri kazanımları tespit etmek amacıyla ön test ve son test uygulamaları yapılacaktır. Proje sonunda söz konusu çıktıların, katılımcılara doğayı anlama ve biyolojik çeşitliliği korumak adına farkındalık oluşturacağı ve genç katılımcıların görüş ve bilgilerini çevresine aktarması açısından toplumumuza önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.