TÜBİTAK 118B498

 
PROJENİN İSMİ: 

TÜBİTAK 118B498-Rize-Bitlis Bilim Köprüsü
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Araş. Gör. Esra Bayçelebi
PROJENİN WEB ADRESİ:
http://www.bilimkoprusu.net
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ:
71.130 TL
PROJENİN TARİHLERİ:
Haziran 2018-Aralık 2018
PROJENİN AMACI:
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde canlı kaynaklara, deniz hayatına ve insan sağlığına zarar veren maddeler, deniz suyunun niteliğinin bozulması, aşırı ve illegal balıkçılık konuları son zamanlarda oldukça dikkat çekicidir. İçinde bulunduğumuz zamana ve gelecek nesillere karşı olan toplumsal sorumluluğumuzun bir parçasını oluşturan çevresel farkındalığın geliştirilmesi ve sürdürülebilir su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır.
Birçok dağ, vadi, havza ve yayla gibi farklı coğrafik yapılara sahip olmasının yanında çok farklı kültürleri de bünyesinde barındıran Anadolu bir kültür medeniyetidir. Bu proje ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan ve sosyo-ekonomik nedenlerle yaşadığı bölgenin dışına çıkma şansı bulamayan öğrenciler Rize’ye getirilerek Karadeniz kültürü ile buluşma ve kaynaşma şansı bulacaktır.
Projenin genel amacı, denizle irtibatı olmayan Bitlis Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilere sosyal bir ortamda, suyun önemi ve suda yaşam, denizlerde kirlilik, ülkemizin endemik, ekolojik ve ekonomik olarak önemli su canlıları konularını bilimsel ve teknolojik yöntemlerle anlatmaktır. Ayrıca;
-Öğrencilere doğayı ve Karadeniz’i tanıtmak,
-Sınıflarından ayrı bir ortamda deniz hakkında eğitim vererek, zengin bir interaktif iletişim oluşturmak,
-Çevre bilinci, su kirliliği ve önemi hakkında farkındalık yaratmak,
-Denizel zenginliklere sahip çıkmak, doğayı anlamak ve korumak için motivasyonu artırmak,
-Bilimsel düşünme yetisi kazandırarak analitik becerileri geliştirmek,
-Öğrencilere ağırlıklı olarak pratik ve gözleme dayalı bilgiler sunarak, uygulamaya yönelik ve deneye dayalı eğitimler gerçekleştirmek,
 Bu kapsamda katılımcılar, su kirliliği, sularda yaşayan balıklar ve omurgasız canlılar, nesli tükenmekte olan türler hakkında bilgilendirilerek İnsanların ekosistem üzerindeki etkileri ve sucul ekosistemin korunması konularını irdeleme fırsatı bulacaktır. Birey olarak yaptıklarının topluma ve çevreye yansımasının farkında olan yeni ve bilinçli bir nesil yetiştirmek geleceğimizin korunması adına yapılmış büyük bir yatırım olacaktır