TÜBİTAK 118B488

  
PROJENİN İSMİ: 

TÜBİTAK 118B488-Arkadaşım Balık
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Araş. Gör. Dr. Kübra AK
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ:
22.657 TL
PROJENİN TARİHLERİ:
27/09/2018-15/02/2019
PROJENİN AMACI:
Hedef kitle olarak belirlenen ilköğretim 1. sınıf öğrencileriyle sucul ekosistemin güzel bir örneğini oluşturan renkli akvaryum dünyasını buluşturmak, su altındaki yaşam hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, sucul canlıları tanıma, sevme ve koruma bilincini oluşturmak ve doğaya olan farkındalıklarını arttırmaktır.  Bu amaçla;
  • Doğa sevgisi ve canlıların hayatlarına saygılı olma anlayışının kazandırılması,
  • Çevresinde bulunan diğer canlı türlerini tanıyarak farkındalık kazandırılması,
  • Grup etkinlikleriyle sosyal iletişimin kazandırılması,
  • Sorumluluk sahibi olmaları yönünde teşvik edilmesi,
  • Küçük yaşta çevre bilinci ve doğayı koruma içgüdüsü kazandırılması,
  • Hobi edinmesi,
  • Eğitim hayatına yeni başlamış öğrencilere eğlenceli ve öğretici bir oryantasyon süreciyle okul sevgisinin kazandırılmasıdır.