TÜBİTAK 117Y207

 
PROJENİN İSMİ: 

TÜBİTAK 117Y207-Güneydoğu Karadeniz’de Zooplanktonun mikroplastik tüketiminin değerlendirilmesi.
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Doç. Dr. Ülgen AYTAN
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ:
30.000 TL
PROJENİN TARİHLERİ:
01.10.2017-01.04.2019
PROJENİN AMACI:
Proje kapsamında Karadeniz’de ilk defa doğal ortamdan toplanan baskın kopepod türleri Calanus euxinus ve Acartia clausi’in mikroplastik tüketimi araştırılmıştır. Eş zamanlı olarak su kolonundaki mikroplastik konsantrasyonu ve zooplankton gruplarının zamansal ve alansal dağılımı da tespit edilmiştir.