TÜBİTAK 115Z352

PROJENİN İSMİ: 
TÜBİTAK 115Z352-Termofilik Anoxybacillus gonensis Glukoz İzomerazının Bölge Spesifik Mutasyonlarla Isıl Kararlılığının Arttırılması.
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARAOĞLU
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ:
287.417,00 TL.
PROJENİN TARİHLERİ:
01/10/2015 -01/10/2018
PROJENİN AMACI:
Yaygın olarak, glukoz izomeraz (GI) olarak bilinen ksiloz izomeraz, amilaz ve proteaz ile birlikte dünyanın en yüksek tonajlı üç enziminden birisidir. GI; D-glukozun D-fruktoza, D- ksilozun da D- ksiluloza dönüşümlü izomerizasyonunu katalizler ki D-glukozun D-fruktoza izomerizasyonu HFCS (yüksek fruktoz içerikli hububat şurubu) üretiminde ticari bir öneme sahiptir. Bu öneminden dolayı bugüne kadar pek çok hücreden yeni GI’lar izole edilerek karakterize edilmiştir.     
TÜBİTAK tarafından 104T472 nolu TÜBİTAK araştırma projesi ile desteklenen önceki çalışmamızda; Anoxybacillus gonensis G2T glukoz izomerazı hem doğal hücreden izole edilmiş hem de pET-28a(+) ekspresyon vektörüne klonlanarak rekombinant olarak izole edilmiştir. Her iki enzimde saflaştırılarak tüm biyokimyasal ve kinetik parametreleri tarafımızdan açığa çıkarılmıştır. Elde edilen veriler; Anoxybacillus gonensis G2T glukoz izomerazının kinetik parametreler açısından günümüzde ticari olarak kullanılan birçok GI’lardan kinetik parametreler açısından oldukça üstün nitelikler taşıdığı belirlenmiştir. Ayrıca enzim üzerinde çeşitli mutasyonlar gerçekleştirilmiş ve bu mutasyonlardan W137F/ V184S çifte mutasyonu ile enzimin katalitik etkinliği yaklaşık 10 kat daha artırılmıştır.               . 
 Endüstriyel uygulamalarda enzimin maliyetini azaltmanın diğer bir yolu da enzimin ısıl kararlılığını geliştirerek yarılanma ömrünü arttırmaktır. Reaksiyon şartlarında daha kararlı olan bir enzim hiç şüphe yok ki endüstriyel uygulamalarda daha fazla tercih edilecektir. Önerilen bu proje kapsamında amacımız, Anoxybacillus gonensis G2T glukoz izomerazının bölge spesifik mutasyonlar ile ısıl kararlılığını ve yarılanma ömrünü arttırmaktır.