TÜBİTAK 114Y805

 
PROJENİN İSMİ: 

TÜBİTAK 114Y805-Çoruh Havzası Malacostraca (Crustacea) Faunası Ve Ekolojik Özellikleri.
.PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Prof. Dr. Ahmet MUTLU GÖZLER
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ:
29.530 TL
PROJENİN TARİHLERİ:
15.05.2015-15.02.2016
PROJENİN AMACI:
1. Çoruh Havzası sucul Malacostraca faunasını belirlemek
2. Çoruh Nehri ve kollarının fizikokimyasal özelliklerini tespit etmek
3. Malacostraca türlerini kullanarak nehir ve kollarının ekolojik kalite değerlerini belirlemek
4. Çoruh Nehri ve kolları üzerine yapılan baraj ve HES’lerin Malacostraca türlerinin dağılımına etkisi olup olmadığını tespit etmek
5. Örneklemeler sonucu bölgede tespit edilen Malacostraca türleri içerisindeki istilacı ve fırsatçı türleri belirlemek