TÜBİTAK 114Y232


 
PROJENİN İSMİ: 

TÜBİTAK 114Y232-Güneydoğu Karadeniz Planktonik Besin Zincirinde Mikrozooplanktonun Rolü.
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Doç. Dr. Ülgen AYTAN
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ:
238.379 TL
PROJENİN TARİHLERİ:
15.01.2015-15.03.2017
PROJENİN AMACI:
Proje kapsamında Türkiye’nin Güneydoğu Karadeniz ekosistemi planktonik besin zincirinde mikrozooplanktonun kommunite yapısı, besin zincirinin alt seviyeleri üretimi üzerindeki otlama etkisi ve üst besinsel seviyelere karbon transferindeki rolü araştırılmıştır.