TÜBİTAK 113Y189

 
PROJENİN İSMİ: 

TÜBİTAK 113Y189-Fitoplankton Boy Gruplarının Birincil Üretim Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Belirlenmesi
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ:
324.400 TL
PROJENİN TARİHLERİ:
01/10/2013-01/04/2017
PROJENİN AMACI:
Bu proje ile balıkçılık açısından son derece önemli olan Karadeniz’in Güney Doğu sahillerinde (Hopa-Giresun) fitoplankton boy gruplarının ve marker pigment (Chl-a, Chl-b, Chl-c1, c2, c3, Fucoxanthin, Peridinin, 19’-hexanoyloxyfucoxanthin, 19’-butanoyloxyfucoxanthin, Alloxanthin, Violoxanthin, Diadinoxanthin, Diatoxanthin, Neoxanthin, Zeaxanthin, Lutein ve ß-Carotene) oranlarının 2 yıllık bir izleme program ile derinliklere ve mevsimlere bağlı değişimi HPLC tekniği ile belirlenmiş ve kemotaksonomik çıkarımlar yapıkmıştır. Bunlara ilaveten, örnekleme noktalarında C-14 tekniği kullanılarak farklı boy gruplarına (mikroplankton, nanoplankton ve pikoplankton) göre yerinde (in-situ) birincil üretim deneyleri de gerçekleştirilmiştir.
 
PROJE ORTAKLARI:
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü