TÜBİTAK 1001 121Y226

PROJENİN İSMİ: Güney Doğu Karadeniz de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ: Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ: TÜBİTAK
PROJENİN BÜTÇESİ: 718.497,60 TL
PROJENİN TARİHLERİ: 01.09.2021-01.09.2023
PROJENİN AMACI: Proje kapsamında değişen iklim koşulları altında ve balıkçılık açısından son derece önemli olan Güney Doğu Karadeniz ekosisteminde doğal fitoplankton örneklerinde ilk defa mevsimsel olarak yürütülecek inkübasyon deneyleri ile CO2 zenginleştirmesinin (360 ppm, 600 ppm, 760 ppm) ve sıcaklık değişimlerinin fitoplankton birincil üretimi ve komunite yapısı üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, C-14 inkübasyon deneyleri ile fitoplankton boy gruplarına (pikofitoplankton, nanofitoplankton ve mikrofitoplankton) ait birincil üretim miktarları belirlenecektir. Böylelikle farklı boy gruplarının mevsimsel ölçekte birincil üretime yaptıkları katkı ile gerek fitoplankton canlı kütlesi ile gerekse CO2 zenginleştirmesi ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak birincil üretim miktarlarının nasıl değişeceği de ortaya konulacaktır. Proje çıktıları Karadeniz ekosisteminin sürdürülebilir yönetimine önemli katkılar sağlayacağı gibi elde edilecek sonuçlar 11. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda çevrenin korunması ve sürdürülebilir çevre konularında planlanan hedef ve politikalara ışık tutacaktır. Mevcut proje kapsamında iklim değişikliği, CO2 salınımı (sera gazı) ve iklim değişikliğine uyum kapsamında Karadeniz ekosistemi için ileriye dönük projeksiyonlar üretme potansiyeli bulunmaktadır.
 

Çalışma bölgesi ve örnekleme istasyonları (kıyı istasyonu 2 Nm ve açık deniz istasyonu 20 Nm)


CO2 zenginleştirme, aklimasyon ve inkübasyon aşamaları