TO BE COOP - Territorial Organizations Boosting EU-Turkish COOPeratives


 
PROJENİN İSMİ:  
TO BE COOP - Territorial Organizations Boosting EU-Turkish COOPeratives

PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Prof. Dr. Göktuğ DALGIÇ

PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı (CSDVI)

PROJENİN BÜTÇESİ:
162.682 Euro

PROJENİN TARİHLERİ:
01.04.2021-Devam ediyor

PROJENİN AMACI:
ToBeCoop projesi esas olarak STK'ların ilişkilerini desteklemey
e ve AB-Türkiye müzakerelerinin 20. Faslı (İşletme ve sanayi politikası) konusundaki bilgi paylaşımına odaklanmaktadır. Bu çerçevede, belirtilen ilk önceliğin kooperatif işletme modelinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması olduğundan yola çıkarak kooperatiflerin AB uygulamaları doğrultusunda verimli, sürdürülebilir ve girişimci bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.