Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Bölümde 2 Profesör, 3 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi,  3 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 11 akademik personel bulunmaktadır. Bölüm, Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı olarak 2 anabilim dalı altında faaliyet göstermektedir.
 
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
 
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalının çalışma konuları arasında, balıkçılık yönetimi, av araçlarının seçiciliği, balık stoklarının ve popülasyon parametrelerinin izlenmesine yönelik çalışmalar, ekosistem yaklaşımlı av araçlarının dizaynı ve deniz memelileri ile balıkçılığın etkileşimi gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir. Bilimsel çalışmaların yürütülmesinde anabilim dalına ait yaş tayini ve histoloji laboratuvarı, balıkçılık biyolojisi laboratuvarı, avlama teknolojisi laboratuvarı, “Karadeniz Araştırma” isimli araştırma gemileri kullanılmaktadır.
 
İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
 
İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, akademik faaliyetlerin yanı sıra bölgemizde özel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak çalışmalarına yön vermektedir. Bilimsel araştırmalar anlamında yeni ürün geliştirme ve bunlara uygun paketleme tekniklerinin tespiti, ürünlerin kimyasal kompozisyonu ve farklı depolama koşullarında raf ömürlerinin belirlenmesi amacıyla biyokimyasal, duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde su ürünleri işleme ve yem teknolojisi, mikrobiyoloji, ürün geliştirme ve paketleme laboratuvarları bulunmaktadır.
 

 
 
AKADEMİK PERSONEL