Misyon/Vizyon

 Misyonumuz ve Vizyonumuz

Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin temel misyonu, bölgesel ve ulusal su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlayacak teknik işgücünün yetiştirilmesine yönelik “eğitim”, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde disiplinler arası “araştırma” yapmak, bölgesel ve ulusal düzeyde topluma ve ilgili kesimlere “hizmet” sunmaktır. Lisans ve lisansüstü eğitim – öğretim ve araştırma Su Ürünleri Fakültesinin temel görevidir. Bu yolla kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu eğitilmiş iş gücü sağlanırken, aynı zamanda lisansüstü eğitim, akademik kadronun güçlenmesine ve araştırma faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır. Fakültenin diğer bir misyonu ise araştırma sonuçları ve yeniliklerin uygulamaya aktarılması, diğer bir ifadeyle topluma ve paydaşlara gereksinim duydukları hizmet veya servisleri sağlamaktır.

Fakültenin Vizyonu

Akademik personelin, öğrencilerin, mezunların ve paydaşların beklentilerini karşılayacak RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi vizyonu:

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan;
 • Çağın gereklerine uygun öğrenci yetiştiren;
 • Araştırma – geliştirme ağırlıklı;
 • Kendisini sürekli yenileyen;
 • Kaynak oluşturabilen;
 • Paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurabilen
 • bir fakülte düzeyine ulaşmaktır.


Fakültenin Temel Değerleri

 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak
 • Akademik mükemmellik
 • Akademik özgürlük
 • Katılımcı yönetim
 • Akılcılık
 • Bilimsellik
 • İşbirliğine açık olmak
 • Etik değerlere bağlı olmak
 • Dürüstlük Disiplinler-Arası çalışma
 • Toplumsal yararlılık
 • Katılımcılık
 • Evrensellik
 • Çağdaşlık
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 • Güvenilirlik