İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu Prof. Dr. Şevki KAYIŞ (Başkan)
Doç. Dr. İlker Zeki KURTOĞLU (Üye)
Fak. Sek. Uğur GÜNGÖR (Üye)