GREEN TO BLUE: IMPROVEMENT OF SUSTAINABILITY COMPETENCES IN THE FIELD OF FISHERY & AQUACULTURE

PROJENİN İSMİ:
GREEN TO BLUE: IMPROVEMENT OF SUSTAINABILITY COMPETENCES IN THE FIELD OF FISHERY & AQUACULTURE
YEŞİLDEN MAVİYE: BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ALANINDA ÇALIŞANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YETKİNLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ: 
Prof. Dr. Göktuğ DALGIÇ
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
Fransız Ulusal Ajansı
PROJENİN BÜTÇESİ:
 292.413 Avro
PROJENİN TARİHLERİ:
Aralık 2021-Haziran 2024                      
PROJENİN AMACI:
 
‘YEŞİLDEN MAVİYE’ projesi, balıkçılık ve su ürünleri sektörleri çalışanlarının, deniz kirliliğinin önlenmesi, su kalitesi, denizlerde atık yönetimi ve mikro plastikler gibi konularda çevre alanında bilgi ve yeterlilik düzeylerini yükseltmeye yönelik bir dizi eğitim programı içermektedir. Özellikle üniversitemizin yoğun katkı sağlayacağı ve akademik yaklaşımla eğitim metotlarının geliştirileceği yanı sıra eğitim modüllerinin tüm ortak ülkelerde test edileceği projede balıkçılık ve su ürünleri sektörleri çalışanlarının ‘Denizin Koruyucuları’ ya da ‘Ekolojik Operatörler’ olarak görev yapmasını sağlamak hedeflenmektedir.
 
Üniversitemizle birlikte projenin yürütücülüğünü FRANSA’da yer alan İstihdam Geliştirme Kooperatifi (Coopérative pour le Développement de l'emploi dans les métiers du patrimoine) üstlenecektir.  İtalya’dan eğitim ve iş için entegre bir hizmet şirketi olan DEMETRA FORMAZIONE ile yine aynı ülkede Balıkçılık, Su Ürünleri ve Çevre odaklı konularda görev yapan kooperatif M.A.R.E,   Belçika’dan Ulusal AB Balıkçılık İş Kuruluşları Birliği – EUROPÊCHE, Hırvatistan’dan Zadar Kırsal Kalkınma Ajansı – AGRRA, Yunanistan’dan balık stokları ve denizlerde plastik kirliliği üzerine çalışan sivil toplum örgütü ENALEiA üniversitemiz dışında yer alacak proje ortaklarıdır.