Faaliyet raporları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Faaliyet Raporu, Fakültemiz bünyesinde yapılan bir yıllık çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlanmaktadır. Fakültemiz, çağın gerektirdiği mesleki becerileri yerine getirebilecek nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ile bilimsel alanda evrensel standartlarda çalışmalar yürüterek, ülkemizin kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı temel amaç edinmiştir. Bu amaca ulaşmak adına tüm personelimiz en iyiyi yapma gayreti ile çalışmaktadırlar. Fakültemizin tüm faaliyetleri sunulan bu raporun içeriğinde ayrıntıları ile yer almaktadır. Bu vesileyle Fakültemizin kuruluş aşamasından bugüne kadar gelişimine katkıda bulunan ve destek veren bütün paydaşlarımıza; Fakültemiz akademik ve idari personellerine ve geleceğimizi emanet ettiğimiz öğrencilerimiz ile tüm mezunlarımıza şükranlarımı sunuyor, teşekkürlerimi arz ediyorum.

Prof. Dr. Şevki KAYIŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi Dekanı