EU-Turkey Coops to Coast - European and Turkish Cooperatives Drivers of CSOs Alliances for the Development of Coastal Territories

  
PROJENİN İSMİ:  

EU-Turkey Coops to Coast - European and Turkish Cooperatives Drivers of CSOs Alliances for the Development of Coastal Territories
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Prof. Dr. Göktuğ DALGIÇ
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı (CSDV)
PROJENİN BÜTÇESİ:
217.500 Euro
PROJENİN TARİHLERİ:
01.04.2019-31.12.2020
PROJENİN AMACI:
Proje kapsamında Türkiye ile AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren STK’lar arasında “Balıkçılık” özelinde sürdürülebilir bir Sivil Toplum Diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, AB ile Türkiye balıkçılık kooperatifleri ve kıyı bölgelerinin yerel kalkınmasında faaliyet gösteren STK'lar arasındaki alışverişi üst düzeye çıkarmak ve AB Program ve Politikaları konusunda farkındalıkları ile kapasitelerini arttırmak amaçlanmaktadır.