Devam eden TÜBİTAK projeleri

Devam eden TÜBİTAK projeleri:

1. TUBİTAK 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2022/1 Çağrı Duyurusu kapsamında Unlu Gıda Endüstrisinde Kullanılmak Üzere Thermofilik Anoxybacillus Türlerine Ait ?-Amilazların Potansiyellerin Değerlendirilmesi
2. TÜBİTAK 118Y125: Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Mikro ve Nanoplastiklerin Dağılımı, Kompozisyonu, Kaynakları ve Ekolojik Etkileşimleri
3. TÜBİTAK 1001 121Y226 Güney Doğu Karadeniz de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması
4. Anoxybacillus Türlerine Ait Ksilanazların Unlu Gıda Endüstrisindeki Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
5. TÜBİTAK–2209-a Şekerci boyası (phytolacca americana) bitkisinden elde edilen özüt ile gümüş nanoparçacıklar sentezlenip morfolojik yapılarının ve fotokatalitik aktivitelerinin incelenmesi (Lisans)
6. TÜBİTAK–2209-a Yeşil sentez metodu ile çay atıkları kullanılarak sentezlenen gümüş nanoparçacıkların Yersinia ruckeri üzerine antimikrobiyal etkisinin araştırılması
7. TÜBİTAK–2209-a Türkiye’de Dağılım Gösteren Barbus (Cyprinidae) Cinsine ait Türlerin DNA Barkodlaması
8. TÜBİTAK 1002-A Liman yengecin (Liocarcinus depurator)’den elde edilen kitosan ile antimikrobiyal nanofilmlerin sentezlenmesi ve gıda üzerinde migrasyonunun araştırılması
9. 1507- TÜBİTAK Kobi Ar-ge Projeleri (Bakteriyel Balık Hastalıkları'nın Hızlı Ve Yerinde Tanısında Kullanılmak Üzere DNA Kitlerinin Geliştirilmesi)