Dekanın Mesajı


Sevgili Öğrenciler,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine hoş geldiniz.
Fakültemiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde bulunan 15 fakülteden biridir. 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak Rize ilinde kurulan fakültemiz, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla kurulmuş olan Rize Üniversitesi çatısı altında yer almıştır. 11.04.2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6287 Sayılı Kanunla Rize Üniversitesi ismi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiş ve bu tarihten itibaren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi olarak Rize il merkezinde Zihni Derin Yerleşkesinde eğitim – öğretime devam etmektedir.
Sevgili öğrenciler, fakültemiz, bölgesel ve ulusal su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlayacak teknik işgücünün yetiştirilmesine yönelik “eğitim”, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası “araştırma” yaparak topluma ve ilgili kesimlere “hizmet” sunmayı görev edinmiştir. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağın gereklerine uygun öğrenci yetiştiren, araştırma ve geliştirme ağırlıklı, kendisini sürekli yenileyen, kaynak yaratabilen, paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurabilen bir fakülte düzeyine ulaşmak öncelikli hedeflerimiz olarak belirlenmiştir.
Sevgili öğrenciler, Su Ürünleri Fakültesi'ndeki 4 yıllık eğitiminiz boyunca, su ortamını tüm yönleriyle tanıyacak, tanıdıkça da büyük bir zevk alacağınız bir eğitim programı uygulanarak sektörle uyumlu ve donanımlı, dünyayla rekabet edebilen genç su ürünleri mühendisi olarak yetişeceksiniz. Fakültemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleriyle, ‘’Su Ürünleri Mühendisi’’ olarak ülkemiz su kaynaklarından ihtiyaçlarımız doğrultusunda yararlanmak ve sürdürülebilir yönetimi konularında uygulamalı bilgilere sahip olacaksınız. Konusunda, evrensel ve güncel bilgilerle donatılmış ve rekabetçi, yenilikçi Su Ürünleri Mühendisi olarak, başta yerel yönetimler olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi birçok kamu kuruluşu ile özel sektörler de görevler yapabileceksiniz.
Eğitiminiz boyunca fakültemiz bünyesinde bulunan Öğrenci Laboratuvarları, Su Ürünleri Müzesi, Su Kimyası, Balık Hastalıkları, İşleme ve Yem Teknolojisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Akvaryum, Balıkçılık Biyolojisi, Histoloji ve Yaş Tespiti, Akuatik Toksikoloji, Su Altı Araştırmaları, Bentoloji, Zooplankton, Fitoplankton, Mikroplastik Araştırmaları gibi birçok laboratuvarda ayrıca  İyidere’de ve Merkez Kampüsümüzde yer alan 2 ayrı Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma merkezlerinde yanı sıra Fakültemiz tarafından işletilen 25 m uzunluğundaki “Karadeniz Araştırma” gemisinde uygulamalarınızı yapabilecek Uluslararası çapta tanınmış hocalarınız ile kariyerinize değer katacaksınız.
Tüm bu duygu ve düşüncelerle fakültemizi tercih ederek yerleşen mühendis adaylarına saygı ve sevgilerimi sunarım…

 
Prof. Dr. Göktuğ DALGIÇ