Çağrılı 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

PROJENİN İSMİ: Anoxybacillus Türlerine Ait Ksilanazların Unlu Gıda Endüstrisindeki Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ: ETKA BİYOTEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
Proje Danışmanları: Dr.Öğr.Üyesi Hakan KARAOĞLU, Doç.Dr.Derya EFE, Doç.Dr. Utku AVCI
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ: BİYOTEKNOLOJİ, TARIM, ÇEVRE VE GIDA TEKNOLOJİLERİ GRUBU (BİYOTEG) TÜBİTAK
Destek Programı: Çağrılı 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
PROJENİN BÜTÇESİ: 2.833.972,00 TL.
PROJENİN TARİHLERİ: 01/01/2022-01/01/2025
PROJENİN AMACI:
          
Bu proje kapsamında toplam 22 Anoxybacillus türü ksilenaz aktivitesi araştırılacaktır. Bu türlerden elde edilecek ksilenazların bazılarının kinetik ve biyokimyasal özellikleri açığa çıkarılmıştır. Fakat bu türlerden elde edilen ksilenazlar unlu gıda endüstrisinde ilk defa kullanılacaktır. Öncelikle enzimler pet20b vektörüne klonlanarak Escherichia coli (strain B / BL21-DE3) bakterisinde yüksek oranda ifade edilecektir. Üretilen enzimler çeşitli kolon kromotografisi kullanılarak saflaştırılacaktır. Saflaştırılan enzimler biyokimyasal (optimum ph, ısıl karaklılık, ph karalılığı, inhibitör ve aktivitörlerin etkisi) ve kinetik (Vmax, Km, Turnover sayısı (Kcat), katalitik etkinlik) parametreleri açısından incelenecektir. Elde edilen veriler birbirleri ile, literatür ile, literatürde bulunan diğer enzimler ile ve özellikle endüstride kullanılan diğer enzimler ile bu parametreler bakımında kıyaslanacaktır. Endüstriyel alanda arzu edilen şartları sağlayan en uygun enzim ya da enzimler alınarak bu enzimlere ait aktif bölge yapısı açığa çıkarılacaktır. Literatürde de mevcut olan bilgilerde kullanılarak aktif bölgede ksilenaz aktivitesini etkileyebilecek aminoasitler üzerine bölge spesifik mutasyonlar oluşturularak çeşitli mutasyonlar geçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek her mutant enzim tekrardan saflaştırılarak tüm biyokimyasal ve katalitik parametreler bakımından incelenecektir. Sonuçlar wild-type (doğal olmayan mutant enzimler ile) karşılaştırılarak sonuçları değerlendirilecektir. Tüm bu çalışmalardan elde edilen enzim ya da mutant enzimler hamur yapımından kullanılmak üzere ilgili deneylerde kullanılacaktır. Ve enzimlerin bu hamur üretimine etkileri açığa çıkarılacaktır.
         Önerile proje ile özellikle unlu gıda sanayi alanında (ekmek yapımı, pasta, biskivü, vb.) faliyet gösteren birçok firmaya yeni ve yerli ksilenaz alternatifleri sunulmuş olacaktır. Ayrıca ksilenaz enzimi daha başka bir çok endüstriyel alanda (kağıt, hayvan yemi, biyoetanol, tekstil, vb.) kullanılmaktadır. Bu bakımdan enzimin farklı endüstri alanlarında kullanımına yönelik firmalar talep etikleri halinde enzimleri değerlendirebilme şansına sahip olacaktır.