Tamamlanmış TÜBİTAK projeleri

Tamamlanmış TÜBİTAK projeleri:

1 TÜBİTAK 118Y125: Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Mikro ve Nanoplastiklerin Dağılımı, Kompozisyonu, Kaynakları ve Ekolojik Etkileşimleri
2TÜBİTAK–2209-a Şekerci boyası (phytolacca americana) bitkisinden elde edilen özüt ile gümüş nanoparçacıklar sentezlenip morfolojik yapılarının ve fotokatalitik aktivitelerinin incelenmesi (Lisans)
3. TÜBİTAK–2209-a Yeşil sentez metodu ile çay atıkları kullanılarak sentezlenen gümüş nanoparçacıkların Yersinia ruckeri üzerine antimikrobiyal etkisinin araştırılması
4TÜBİTAK 1002-A Liman yengecin (Liocarcinus depurator)’den elde edilen kitosan ile antimikrobiyal nanofilmlerin sentezlenmesi ve gıda üzerinde migrasyonunun araştırılması
5TÜBİTAK 116Y150: Türkiye'nin Batı Karadeniz kıyıları Makro Bentik omurgasız çeşitliliği ve Ekolojik Kalite Değerlerinin Mevsimsel Değişimi
6TÜBİTAK 119Y006: Doğu Karadeniz Havzası Akarsu ve Acısuları Malacostraca (Crustacea) Faunasının Taksonomik ve Moleküler Teknikler ile Belirlenjmesi
7TÜBİTAK 114Y232: Güneydoğu Karadeniz Planktonik Besin Zincirinde Mikrozooplanktonun Rolü
8. TÜBİTAK 114Y805: Çoruh Havzası Malacostraca (Crustacea) Faunası Ve Ekolojik Özellikleri
9.TÜBİTAK 113Y189:  Fitoplankton Boy Gruplarının Birincil Üretim Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi
10.TÜBİTAK 115Z352-Termofilik Anoxybacillus gonensis Glukoz İzomerazının Bölge Spesifik Mutasyonlarla Isıl Kararlılığının Arttırılması
11TÜBİTAK 116O905: Sibirya Mersini (Acipenser baeri Brandt, 1869) ve Karaca Mersini (Acipenser gueldenstaedtii Brant & Ratzeburg, 1833) Balıklarında Mide Boşaltımı
12TÜBİTAK 118B498-Rize-Bitlis Bilim Köprüsü
13TÜBİTAK 118B488-Arkadaşım Balık
14TÜBİTAK 113Z102:Türkiye’deki Noktalı İnci Balığı, Alburnoides Jeitteles, 1861 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu
15TÜBİTAK 118B586: Denizde Bilim Karadeniz'i de Bilin
16TÜBİTAK 117Y207: Güneydoğu Karadeniz'de Zooplanktonun mikroplastik tüketimin değerlendirilmesi
17TÜBİTAK 215Z074:Türkiye’de Dağılım Gösteren Alburnus Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu
18TÜBİTAK 218B181: Temiz Deniz, Temiz Dünya!