Tamamlanmış TÜBİTAK projeleri

Tamamlanmış TÜBİTAK projeleri:

* TÜBİTAK 116Y150: Türkiye'nin Batı Karadeniz kıyıları Makro Bentik omurgasız çeşitliliği ve Ekolojik Kalite Değerlerinin Mevsimsel Değişimi
* TÜBİTAK 119Y006: Doğu Karadeniz Havzası Akarsu ve Acısuları Malacostraca (Crustacea) Faunasının Taksonomik ve Moleküler Teknikler ile Belirlenjmesi
* TÜBİTAK 114Y232: Güneydoğu Karadeniz Planktonik Besin Zincirinde Mikrozooplanktonun Rolü
* TÜBİTAK 114Y805: Çoruh Havzası Malacostraca (Crustacea) Faunası Ve Ekolojik Özellikleri
* TÜBİTAK 113Y189:  Fitoplankton Boy Gruplarının Birincil Üretim Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi
* TÜBİTAK 115Z352-Termofilik Anoxybacillus gonensis Glukoz İzomerazının Bölge Spesifik Mutasyonlarla Isıl Kararlılığının Arttırılması

* TÜBİTAK 116O905: Sibirya Mersini (Acipenser baeri Brandt, 1869) ve Karaca Mersini (Acipenser gueldenstaedtii Brant & Ratzeburg, 1833) Balıklarında Mide Boşaltımı
* TÜBİTAK 118B498-Rize-Bitlis Bilim Köprüsü

TÜBİTAK 118B488-Arkadaşım Balık
* TÜBİTAK 113Z102:Türkiye’deki Noktalı İnci Balığı, Alburnoides Jeitteles, 1861 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu

TÜBİTAK 118B586: Denizde Bilim Karadeniz'i de Bilin
* TÜBİTAK 117Y207: Güneydoğu Karadeniz'de Zooplanktonun mikroplastik tüketimin değerlendirilmesi

* TÜBİTAK 215Z074:Türkiye’de Dağılım Gösteren Alburnus Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu
*TÜBİTAK 218B181: Temiz Deniz, Temiz Dünya!