Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu
 


               Kalite Komisyonu
 
 
Prof. Dr. Şevki KAYIŞ (Başkan)
Doç. Dr. İlker Zeki KURTOĞLU (Üye)
Prof. Dr. Davut TURAN (Üye)
Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN (Üye)
Fak. Sek. Uğur GÜNGÖR (Üye)