AB-EuropeAid/133086-TR/1061

 
PROJENİN İSMİ:  

AB Projesi-EuropeAid/133086/M/ACT/TR/1061- Balıkçılık Sektörünün Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlama yolunda bir itici unsur olarak Üniversite Kurumunun Güçlendirilmesi-UniEuroFish - Strenghtening the UNIversity as Driver of the Socio-economic and Environmental Sustainability in the Process of EUROpean Harmonization of the FISHery Sector
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Doç. Dr.Göktuğ DALGIÇ
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
EU- IPA Katılım Öncesi Mali Yardımlar
PROJENİN BÜTÇESİ:
260.000 Euro
PROJENİN TARİHLERİ:
Eylül 2014-Ağustos 2015
PROJENİN AMACI:
Balıkçılık sektörü ve operatörlerinin eğitim hizmeti ihtiyaçlarının karşılanarak Mesleki Eğitim Kuruluşlarının erişebilirliğini ve kalitesini ve çekiciliğini iyileştirerek, Üniversitesi ve özel sektör arasında kalıcı işbirliğini artırmayı amaçlamaktadır.
 
PROJE ORTAKLARI:
 
RTEU (Türkiye)
Lega-Pesca (İtalya)
Rize İl Özel İdaresi (Türkiye)
 
?