AB-2016-1-PT01-KA202-022909

 
PROJENİN İSMİ: 

AB Projesi-2016-1-PT01-KA202-022909: Toplama Yoluyla Hasat Edilen Kabuklu Su Ürünlerinin Ekolojik ve Sürdürülebilir Yönetimi - Ekofilm: Kabuklu Su Ürünleri Avcılığı (Ecological and sustainable management of shellfish harvesting on foot: Ecofilm_Shellfishing)
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ
PROJENİN WEB ADRESİ:
http://www.ecofilmshellfishing.lpn.pt/?
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
Portekiz Ulusal Ajansı
PROJENİN BÜTÇESİ:
266.000 Euro
PROJENİN TARİHLERİ:
Kasım 2016- Ekim 2018
PROJENİN AMACI:
 
Proje kapsamında Kabuklu Su Ürünleri Avcılığında çalışan profesyonellerin mesleklerini daha çevreci ve sürdürülebilir düzeyde icra edebilmeleri için eğitim materyallerinin oluşturulmasını ve sektörde BİT kullanımına dayalı olarak yenilikçi eğitim olanaklarının teşvik edilmesi, dört farklı ülkenin kabuklu su ürünleri avcılığına yönelik mevzuatları taranıp bahsedilen avcılık türünün ekolojik ve sürdürülebilir olarak devam ettirilmesi için alınabilecek önlemlerin tespit edilmesi

PROJE ORTAKLARI:
LPN (Portekiz)
RTEU (Türkiye)
SGS (İspanya)
FUNDAMAR (İspanya)
MARE (İtalya)