AB-2014-1-ES01-KA202-004404

 
 PROJENİN İSMİ: 

AB Projesi-2014-1-ES01-KA202-004404- Trol Balıkçılığında Risk Önleme ve Güvenlik İçin Bilişim Ve İletişim Teknolojisi Temelli Eğitim Aracı (Dvd: Güvenli Balıkçılık)- (Training tool based on the use of ICT for risk prevention and safety in the trawling fishing (DVD: safe fishing)
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ
PROJENİN WEB ADRESİ:
http://www.safefishing.eu
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
İspanya Ulusal Ajansı
PROJENİN BÜTÇESİ:
260.000 Euro
PROJENİN TARİHLERİ:
Eylül 2014-Ağustos 2017
PROJENİN AMACI:
Trol balıkçılığı faaliyetleriyle ilgili mesleki risklere uygun yönetimin öğrenilmesi ve nitelikleri açısından trol balıkçılığı sektöründe tanımlanan ihtiyaçlara göre ‘GÜVENLİ BALIKÇILIK’ teklifinin amaçları şu şekildedir:
  • Mesleki risklerin önlenmesine karşılık düşen çapraz becerilerin trol balıkçılığı sektörüne danışmanlık yapılması: ‘Trol balıkçılığı sektöründe mesleki risklerin önlenmesine ilişkin Avrupa standartlarında bir  program oluşturulması’
  • Bilişim ve İletişim Teknolojisi kullanımı ile sektörde eğitimsel yenilikçi gelişmeleri teşvik etmek: ‘DVD:  GÜVENLİ BALIKÇILIK’
İspanya’nın bu projede de referans olarak kullanılacak Mesleki Riskleri Önleme Kamu Tüzel Kişiliği tarafından finanse edilen ve desteklenen önleyici içerikleri bulunmaktadır. Fakat bu içerikler bilişim ve iletişim teknolojileri ile geliştirilmemiştir. Bu önleyici içerikler "ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA SINIESTRALIDAD EN EL ARTE DE ARTRASTRE EN LA PESCA DE ALTURA Y GRAN ALTURA: GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS" olarak adlandırılmaktadır. İspanyol içeriklerin bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımıyla uyumlaştırılması ve geliştirilmesi için ortaklar, daha az iş ortamı kazasının olduğu ve daha güvenli şartlarda günlük etkinlikleri gerçekleştirmek için işçiler tarafından kullanılacak özel, görsel-işitsel eğitim içerikleri geliştireceklerdir.

PROJE ORTAKLARI:
 
  • ARVI (Mesleki örgüt): İspanya
  • SGS TECNOS (Çok uluslu kurum): İspanya
  • INFORCOOP (Eğitim merkezi): İtalya
  • IMP (Sektörde özel bir kurum): Fransa
  • RTEU (Üniversite): Türkiye
  • EUROPECHE (Avrupa derneği): Belçika