2022-2023 Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları

20 Şubat 2023 Pazartesi

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU
2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları konusunda bilgilendirme
Üniversitemiz Senatosu’nun 18.02.2023 tarih ve 186 sayılı kararı ile kabul edilen “2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları”
uyarınca;

1. Eğitim öğretimin yüz yüze yapılacağı programlar (sadece uygulamalı dersleri)
    - Tıp Fakültesi 4.,5. ve 6. Sınıfları,
    - Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıfları,
    - Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 3. Sınıfı
    - Ardeşen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu Hemşirelik Programı, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Öğretmenliği Programının 4. Sınıfları, Su Ürünleri Fakültesi 4. Sınıfı (SUR 456 İşyeri Eğitimi )

2. Yukarıda ifade edilenlerin haricinde Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders ve uygulamaların ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle çevrimiçi (eş zamanlı) olarak yapılacaktır.

-Uzaktan eğitim sürecinde Google Classroom ve Google Meet kullanılması durumunda akademik personel için tanımlanan 50 GB'lık Google Drive depolama alanının göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Google Drive'daki depolama alanını Microsoft OneDrive bulut depolamaya aktarmak isteyen akademik personelimiz, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu yardımcı kaynaklardan yararlanabilir (http://bidb.idari.erdogan.edu.tr/tr/page/mover-ioaraciligiyla- google-drive-dosyalarinin-onedrive-office-365-hesabina-kopyalanmasi/4546). Bunun yanında öğrencilerimiz için 3 GB Google Drive depolama alanı sınırlaması da öğrencilerden talep edilecek ödevler konusunda göz önünde bulundurulmalıdır. Sisteme yüklenmesi gereken yüksek boyutlu ödevler olması durumunda, öğrencilerin bu ödevlerini OneDrive depolama alanına yüklemeleri ve ardından Google Classroom üzerinde bağlantı paylaşmaları teşvik edilmelidir.

-Ders için ilgili kaynaklar ve materyaller güncel bir şekilde haftalık olarak kullanılan ders platformuna (Google Classroom ya da Microsoft Teams) eklenmelidir.

3. 40 dakika boyunca devam eden canlı dersler bir ders saati olarak kabul edilir.
4. Dersler 20 Şubat 2023 pazartesi günü başlayacak olup; Öğretim Elamanları Çevrimiçi (eş zamanlı) dersleri ders saatlerinde Fakültemizden yapacaktır.
5. Bütün programlarda var olan ortak zorunlu derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) çevrimdışı (eş zamanlı olmayan) olarak yapılacaktır.

Duyuru metnini indirmek için Lütfen Tıklayınız