Mühendis Adayı Öğrencilerimizin Teknik Gezileri

17 Kasım 2023 Cuma

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 4. Sınıf Su Ürünleri Mühendis adayı öğrenciler, Dr. Öğr. Gör. Salih KUMRU ile SUR429 Su Ürünleri Tesislerinin Projelendirilmesi, SUR 331 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi ve SUR 441 Alternatif Türlerin Yetiştiriciliği dersleri kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirdiler.
Bu kapsamda Trabzon ili Kaşüstü beldesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünü ziyaret edildi. Enstitünün yeni birimlerinden Su Ürünleri Gen Bankası laboratuvar ve yürüyen çalışmalar hakkında Dr. Tuba KAYA, Ömer KALIPÇI ve Dilara ÇALIŞKAN tarafından yapılan tanıcı sunumlar dinlenildi. Su Ürünleri işleme laboratuvarı, Ekoloji laboratuvarı ve canlı kalkan balığı uygulama laboratuvarı faaliyetleri yerinde incelendi. Eski ve faal tatlı su ve yeni projelendirilen tuzlu su Kapalı Devre Balık Yetiştiriciliği Sistemleri (RAS) hakkında Muhammed Doğan ÖZDEMİR tarafından sistem bileşenleri, çalışma amaç ve prensipleri hakkında bilgiler verdi. Yine Doç. Dr. Mustafa TÜRE tarafından balık hastalıkları canlı balık deneme ünitesi altyapısı hakkında öğrencilemizi bilgilendirdi. Ziyaretimize müsaade veren Enstitü Müdürü sayın Dr. Ercan KÜÇÜK ve Teknik Müdür Yardımcısı sayın Dr. Ahmet Faruk YEŞİLSU beylere şükranlarımızı sunuyoruz.
Teknik gezi kapsamında ziyaret edilen bir diğer nokta ise Arsin ilçesi açıklarında bulunan ağ kafeslerde balık çiftliği faaliyeti yürüten “Yomra Su Ürünleri” firması Arsin ilçesi merkez balıkçı barınağında ziyaret edildi. Fakültemizden mezun ve yüksek lisansını Fakültemizde tamamlayan işletme sorumlu Mühendisi Su Ür.Yük.Müh. Ahmet Canan BİNGÖL, işletmeye ait birbirine entegre olan kara tabanlı, baraj ve deniz balık çiftlikleri, sezonluk üretim ve yetiştiricilik faaliyetleri, deniz ağ kafes işletmesi kurulumu, sektörün darboğazları ve karşılaştıkları güçlükler hakkında öğrencilerimize bilgilendirmede bulunarak mühendis adaylarımızın sorularını cevaplandırdı. İşletmede çalışan Burak OSKAY ve Gökhan DEMİR de görev sorumlulukları hakkında bilgilendirme gerçekleştirdiler. Masa başı toplantımızda ikramlar eşliğinde Su Ürünleri Mühendisliğinin dünü, bugünü ve yarını, neden Su Ürünleri Mühendisliğinin tercih edilmesi gerektiğini, sektörel ve mesleki fırsatlar, tehditler, ihtiyaçlar kapsamında etraflı değerlendirmeler yapıldı. Ziyaretimize fırsat tanıyan işletme sahibi sayın İlker YILDIRIM beye, Sorumlu Mühendis Ahmet beye ve tüm işletme çalışanlarına bilgilendirme ve özellikle ikramlar için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Teknik gezinin son durağında, Kara tabanlı işletme incelemeleri için Maçka ilçesi Coşandere mevkiinde kurulu bulunan Altıntaş Alabalık İşletmesine geçildi. İşletme sahibi sayın Devrim ALTINTAŞ tarafından yapılan karşılamadan sonra, işletmenin geçmişi, yaşanan olumlu-olumsuz deneyimler, mevcut işletme altyapısında bulunan kuluçkahane ve balık yetiştirme birimleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve yerinde ziyaretler gerçekleştirildi. Masa başı semaver çayı eşliğinde karşılaşılan güçlükler hakkında ilk ağızdan değerlendirmeler dinlendi. Su Ürünleri Mühendisliğine ve Ar-Ge hizmetlerine duyulan ihtiyaçları hakkında, özellikle karşılaştıkları yasal güçlükler ve yaptırımlar üzerine odaklı düşüncelerini ifade eden Sayın Devrim ALTINTAŞ ’a candan ve samimi karşılamaları için çok teşekkür ediyoruz.
Ziyaret sonunda Fakültemize döndükten sonra Mühendis adayı öğrencilerle değerlendirme toplantısı yapıldı. Teknik ziyaretimizin gerçekleştirilmesinde araç tahsisinden dolayı Rektörlüğümüze ve yol boyu bize katlanan şoförümüz Erdal beye teşekkürü bir borç biliyoruz. 16.11.2023
Doç.Dr. İlker Zeki KURTOĞLU
 Ders Sorumlu Öğretim Üyesi