Doçent Unvanı Almaya Hak Kazandı

15 Şubat 2023 Çarşamba

Fakültemiz Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilimdalı Öğretim Elemanı Araş.Gör.Dr. Samet KALKAN
Doçent unvanı almaya hak kazandı. Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.