Doçentlik Ünvanı Almaya Hakkazandı

14 Aralık 2022 Çarşamba

Fakültemiz Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim elemanlarımızdan Araş.Gör.Dr. Barış KARSLI Doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır. Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.