Dr. Viktoriia Berezoska, TÜBİTAK BİDEP 2221 Kapsamında Fakültemizde Görevlendirildi.

24 Mayıs 2022 Salı

          Dr. Viktoriia Berezoska Deniz Biyolojisi ABD Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ülgen Aytan’ın daveti üzerine TÜBİTAK BİDEP “2221 Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında bir yıl süre ile fakültemiz Mikroplastik Araştırma Grubuyla ortak çalışamlar yapmak üzere desteklenmiştir. Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi, M.G. Kholodny Botanik Enstitüsü, Fikoloji, Bryoloji ve Likenoloji Bölümünde araştırmacı olan Dr. Berezovska tatlı ve deniz algleri tür çeşitliliği ve korunmaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Grubumuz ile ziyareti süresince plastiklerin perifiton komuniteleri üzerine çalışmalar yürütecektir.
.
      Dr. Viktoriia Berezoska Supported by TÜBİTAK BİDEP within the scope of the "2221 Visiting Scinetist Support Program" to collaborate with our Microplastics Research Group for one year. She is a researcher at National Academy of Sciences of Ukraine, M.G. Kholodny Botanical Institute, Department of Phycology, Lichenology and Bryology. Berezovska continues her studies on species diversity and conservation of fresh and marine algae. She uses a variety of modern methods of studying algae, including SEM (scanning electron microscope) and TEM (transmission electron microscopes). She will conduct studies on Periphyton communities of plastics during her visit with our group.