Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ'a TÜBİTAK'tan Ödül

13 Ocak 2021 Çarşamba

TÜBİTAK Proje Performans Ödülü
Fakültemiz Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ’ın yürütücülüğünü yapmış olduğu “Fitoplankton Boy Gruplarının Birincil Üretim Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Belirlenmesi” adlı TÜBİTAK projesi, TÜBİTAK-Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda TÜBİTAK Proje Performans Ödülü’ne (PPÖ) layık görülmüştür.

Araştırma projesinde, Karadeniz’in Güney Doğu sahillerinde (Hopa-Giresun) fitoplankton tür kompozisyonunun ve marker pigment oranlarının 2 yıllık bir izleme programı ile sistematik gruplara, derinliklere ve mevsimlere göre değişimi araştırılmıştır. Ayrıca, C-14 (Karbon-14) tekniği ile farklı boy gruplarına göre (mikroplankton, nanoplankton ve pikoplankton) yerinde (in-situ) birincil üretim deneyleri gerçekleştirilerek, gerek fitoplankton canlı kütlesi ile ve gerekse fotosentetik pigment oranları arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.

Proje kapsamında; 4 Yüksek Lisans tezi tamamlanmış olup, elde edilen bulgular ile 3 adet SCI kapsamındaki dergilerde makale, 1 adet uluslararası kitapta bölüm, 6 adet uluslararası bildiri,  3 adet ulusal bildiri yayımlanmıştır.

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.