İç Kontrol

İç Kontrol
Görev Tanımları (Akademik):
Görev Tanımları (İdari):
İş Akış Süreci Formları
A-Fen Bilimleri İş Akış Formları

B-Mali İşler İş Akış Formları

C-Öğreci İşleri İş Akış Formları

 D-Personel ve Yazı İşleri İş Akış Formları