İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu
 

             İç Kontrol Komisyonu
 
 Prof. Cemalettin ŞAHİN ( Başkan )
 Prof. Dr. Ahmet Mutlu GÖZLER ( Üye )
 Fak.Sek.Uğur GÜNGÖR ( Üye )