Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu
 


               Kalite Komisyonu
 
 
 Doç. Dr.  Üyesi  Emre ÇAĞLAK (Başkan)
 Prof. Dr. Şevki KAYIŞ  ( Üye )
 Prof. Dr. Davut TURAN ( Üye )
 Doç. Dr. Ferhat KALYCI ( Üye )
 Fak. Sek. Uğur GÜNGÖR ( Üye )