TÜBİTAK-4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesinin ilk kısmı gerçekleştirildi.

06 Temmuz 2018 Cuma

TÜBİTAK-4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamında, Araş. Gör. Esra Bayçelebi'nin yürütücülüğünde ve fakülte araştırma görevlilerinin desteğiyle sürdürülen "Rize-Bİtlis Bilim Köprüsü" isimli projenin planlanan ilk kısmı 1-5 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Bitlis ilinden gelen lise öğrencilierine fakültemizde ve araştırma gemimizde akademik eğitim ve bilgi verildi.