İklim Değişikliği Eğitimi Kapsamında Artvin’de Sunum Gerçekleştirildi

13 Mayıs 2019 Pazartesi

Avrupa Birliği/IPAII hibe fonlarından desteklenen “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” (http://www.iklimin.org/en/) kapsamında 'Türkiye İklim Eğitimi Seferberliği' eğitimi 10-12 Nisan 2019 tarihlerinde Artvin’de gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim kapsamında iklim değişikliğiyle yerel düzeyde mücadele etmek için Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele unsurları, uluslararası sözleşmeler, yasalarımız, kurumlarımız; iklim değişikliğinin ekolojik sistemlerdeki yeri; su kaynakları yönetimi ve iklim değişikliği; iklim mücadelesinde ekonomik, sosyal ve ekolojik adalet; iklim değişikliği ve Türkiye tarımı etkileşimi; iklim değişikliği ile mücadelede gençliğin sorumluluğu konuları ele alınmıştır.  
 
Eğitim kapsamında, Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ, “Karadeniz Ekosisteminin Uzun Dönemli değişimi: Küresel Isınma ve Ekolojik Etkileri” başlıklı sunum gerçekleştirmiştir.
 
Ayıca, eğitim kapsamında Fakültemiz altyapısı, mevcut durumu ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan hocamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ileriye dönük olarak yapılabilecek işbirlikleri hakkında fikir alış-verişinde bulunmuştur.