Fakültemiz öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Ayşe DEMİRBAŞ’ın yürütücülüğündeki proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur.

26 Aralık 2018 Çarşamba

Fakültemiz öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Ayşe DEMİRBAŞ’ın aşağıda ayrıntıları belirtilen projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Ar. Gör. Dr. Ayşe DEMİRBAŞ’ın projesinin başta ülkemiz olmak üzere üniversitemize ve fakültemize hayırlı olmasını temenni ederiz.    

Proje Başlığı: Temiz Deniz, Temiz Dünya!
 
Projenin Amacı: Bu proje ile doğal kaynaklarımızdan olan deniz ekosisteminin korunması fikrini benimseyip, bu konuda kendini sorumlu hisseden, koruma adına fikir yürütüp çözüm bulabilen ve gelecek nesle doğal kaynaklarımızın nasıl korunacağını aktarabilecek ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir deniz bırakabilecek genç bireyleri bilinçlendirmek amaçlanmaktadır. 

Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK

Proje Bütçesi: 51.435,04 TL

Proje Tarihi: 17 -19 Haziran 2019 (1. Etkinlik dönemi) – 24-26 Haziran 2019 (2. Etkinlik Dönemi)