Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karaoğlu’nun danışman olduğu TÜBİTAK 1501 projesi kabul edildi.

06 Temmuz 2021 Salı

Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi  Hakan KARAOĞLU'nun danışman olduğu TÜBİTAK a sunulan  ‘Anoxybacillus Türlerine Ait Ksilanazların Unlu Gıda Endüstrisindeki Potansiyellerinin Değerlendirilmesi’ başlıklı proje, "Çağrılı 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.
Proje kapsamında toplam 22 Anoxybacillus türü ksilenaz aktivitesi araştırılması amaçlanmıştır. Bu türlerden elde edilecek ksilenazların unlu gıda endüstrisinde ilk defa kullanılması planlanmaktadır. Üretilen enzimler çeşitli kolon kromotografisi kullanılarak saflaştırılacaktır. Saflaştırılan enzimler biyokimyasal (optimum Ph, ısıl karaklılık, Ph karalılığı, inhibitör ve aktivitörlerin etkisi) ve kinetik (Vmax, Km, Turnover sayısı (Kcat), katalitik etkinlik) parametreleri açısından incelenecektir. Önerilen proje ile özellikle unlu gıda sanayi alanında (ekmek yapımı, pasta, biskivü, vb.) faliyet gösteren birçok firmaya yeni ve yerli ksilenaz alternatifleri sunulacak olup elde edilen ksilenaz enziminin diğer bazı endüstriyel alanlarda da (kâğıt, hayvan yemi, biyoetanol, tekstil, vb.) kullanılabilecektir. Bu bakımdan enzimin farklı endüstri alanlarında kullanımına yönelik firmalar talep etmeleri halinde enzimleri değerlendirebilme şansına sahip olacaktır.
ETKA BİYOTEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından da desteklen Projenin süresi 3 yıl olup toplam bütçesi 2.833.972,00 TL dir. Üniversite sanayi işbirliği adına bu önemli poreje için hocamızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.