Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr Ertuğrul AĞIRBAŞ'ın TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi.

06 Temmuz 2021 Salı

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ yürütücülüğünde sunulan “Güney Doğu Karadeniz de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.
Proje kapsamında değişen iklim koşulları altında ve balıkçılık açısından son derece önemli olan Güney Doğu Karadeniz ekosisteminde doğal fitoplankton örneklerinde ilk defa mevsimsel olarak yürütülecek inkübasyon deneyleri ile CO2 zenginleştirmesinin (360 ppm, 600 ppm, 760 ppm) ve sıcaklık değişimlerinin fitoplankton birincil üretimi ve komunite yapısı üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, C-14 inkübasyon deneyleri ile fitoplankton boy gruplarına (pikofitoplankton, nanofitoplankton ve mikrofitoplankton) ait birincil üretim miktarları belirlenecektir. Böylelikle farklı boy gruplarının mevsimsel ölçekte birincil üretime yaptıkları katkı ile gerek fitoplankton canlı kütlesi ile gerekse CO2 zenginleştirmesi ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak birincil üretim miktarlarının nasıl değişeceği de ortaya konulacaktır. Proje çıktıları Karadeniz ekosisteminin sürdürülebilir yönetimine önemli katkılar sağlayacağı gibi elde edilecek sonuçlar 11. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda çevrenin korunması ve sürdürülebilir çevre konularında planlanan hedef ve politikalara ışık tutacaktır. Mevcut proje kapsamında iklim değişikliği, CO2 salınımı (sera gazı) ve iklim değişikliğine uyum kapsamında Karadeniz ekosistemi için ileriye dönük projeksiyonlar üretme potansiyeli bulunmaktadır.
Projede Üniversitemiz öğretim üyelerinin yanısıra Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışan araştırmacılar da yer almaktadır. Bu kapsamda Üniversitemizden ilgili projede Doç. Dr. Ülgen AYTAN, Doç. Dr. Kenan GEDİK, Doç. Dr. Serdar DİZMAN ve Dr. Öğr. Üyesi Tanju MUTLU; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHİN ve Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Kimya Yüksek Mühendisi Dilek FİDAN araştırmacı olarak görev yapacaklardır.
Projenin süresi 24 ay olup toplam bütçesi: 718.497,60 liradır.