Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen AYTAN “COST” Aksiyonuna Yönetim Kurulu Üyesi (MC) Olarak Atandı

28 Haziran 2021 Pazartesi

21 ülkeden toplam 85 araştırmacının yer aldığı ve Türkiye’yi temsilen Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen AYTAN‘ın Proposer olarak konsorsiyumda yer aldığı "CA20101 Plastics Monitoring Detection Remediation Recovery- PRIORITY" başlıklı COST Aksiyon başvurusu desteklenmek üzere kabul edilmiştir. Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ülgen AYTAN Tübitak Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü tarafınca COST Mükemmeliyet ve Kapsama politikası doğrultusunda Aksiyona Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.
4 yıl sürecek olan aksiyonla; disiplinlerarası bir ağ oluşturularak, mikro- ve nanoplastiklerin örneklenmesi ve analizi için teknik standartların geliştirilmesi, maruziyet ve biyolojik etkilerin güvenilir olarak değerlendirilmesi ve mikro ve nanoplastiklerin çevrede iyileştirilmesi ve geri kazanım faaliyetlerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetlerin sonuçlarından bilimsel topluluk, ekonomi ve tüm vatandaşların yararlanması beklenmektedir. Aksiyonun amaçlarından biri de  mikroplastiklerle ilgili konulara Avrupa mevzuatının uyumlaştırılmasıdır.
Hocamızın aksiyondaki çalışmalarında başarılar dileriz.