MİKROPLASTİK ARAŞTIRMA GRUBUMUZDAN YENİ PROJELER!

09 Nisan 2021 Cuma

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sahibi olduğu ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM), Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafında gerçekleştirilen “DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI (DEN-İZ)’’ kapsamında Üniversitemiz ile yapılan iş birliği kapsamında 2019-2022 döneminde,  Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi kıyı ve nehir geçiş sularında dağılım gösteren mikroplastikler ve deniz çöpleri Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen AYTAN ve ekibinden oluşan Fakültemiz Mikroplastik Araştırma Grubu tarafından araştırılacaktır.
 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün sahibi olduğu TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülecek “YERÜSTÜ SULARINDA MİKROPLASTİKLER, ETKİLERİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ PROJESİ” kapsamında denizlerde, nehir, geçiş suyu, deniz suyu ve sediman ile biyota maktrikslerinde mikroplastik çalışmaları yapılacaktır. İki yıl sürecek proje kapsamında Mikropastiklerin analiz Fakültemiz Mikroplastik Araştırma Grubu tarafından gerçekleştirecektir. Projede ayrıca, mikroplastikleri etkilerinin ortaya konulması ile kontrol yöntemlerinin geliştirilmesine dair stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, çöpler, mikroplastikler ve mikroplastiklerin üzerine adsorbe olan kimyasallar da dikkate alınarak sucul ekosistem üzerindeki etkileri de araştırılacaktır.